Mombie Star
Mombie Star
฿315

ป๋องแป๋ง ชุด วัยเยาว์

สินค้าใหม่
Share:
PASS EDUCATION
PASS EDUCATION
ร้านค้าปลีก - กรุงเทพมหานคร
เข้ามาเมื่อมากกว่า 3 เดือน ที่ผ่านมา

รายละเอียดสินค้า

หมวดหมู่
เหมาะกับช่วงอายุ
4

นิทานป๋องแป๋ง  ชุดสร้างสุขนิสัยวัยเยาว์ สร้างสุขนิสัยที่ดี  มีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่  ฝึกกล้ามเนื้อมือแข็งแรง นิทานภาพคำกลอนสำหรับเด็ก 0-6 ปี   ชุดสร้างสุขนิสัยวัยเยาว์นี้ พูดถึงเรื่องง่าย ๆ ที่เด็ก ๆ ควรทำเองได้  ทั้งการแปรงฟัน แต่งตัว กินข้าว และเข้านอน สิ่งจำเป็นที่พ่อแม่ควรฝึกให้ลูก รู้จักทำเองได้ตั้งแต่ยังเล็ก หนังสือชุดนี้ เป็นเครื่องมือช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ อ่านให้ลูกฟัง มีป๋องแป๋งเป็นแบบอย่างที่ดี เด็กจะทำยอมทำตามง่ายกว่าการถูกบังคับ หรือสั่งให้ทำ  หนังสือชุดนี้จึงช่วยแก้ปัญหา ลูกไม่ยอมนอน ลูกไม่ยอมกิน เพราะห่วงเล่น ลูกไม่รู้จักช่วยตนเอง   ลูกไม่ชอบแปรงฟัน  ซึ่งล้วนเป็นปัญหาน่าปวดหัวของพ่อแม่ ที่พบเจอเป็นประจำ เริ่มสร้างวินัยให้ลูกเสียแต่วันนี้ เพื่อให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร   ●    ฝึกความรับผิดชอบ แปรงฟันได้   แต่งตัวเองได้ ●    ฝึกวินัยการกิน และการนอนเป็นเวลา ●    รู้จักหัดกินผักผลไม้ นิทานป๋องแป๋ง  ชุดสร้างสุขนิสัยวัยเยาว์  มีทั้งหมด 4 เล่ม คือ ●    ป๋องแป๋งไม่ยอมนอน ●    ป๋องแป๋งไม่อยากกิน ●    ป๋องแป๋งแต่งตัว ●    ป๋องแป๋งแปรงฟัน