Mombie Star
Mombie Star
฿298

ป๋องแป๋ง ชุด เตรียมพร้อม

สินค้าใหม่
Share:
PASS EDUCATION
PASS EDUCATION
ร้านค้าปลีก - กรุงเทพมหานคร
เข้ามาเมื่อมากกว่า 3 เดือน ที่ผ่านมา

รายละเอียดสินค้า

หมวดหมู่
เหมาะกับช่วงอายุ
4

นิทานป๋องแป๋ง  ชุดเตรียมพร้อม สร้างความมั่นใจในตนเอง รู้จักเอาตัวรอด สร้างเสริมทักษะชีวิต  ทุกวันนี้เด็ก ๆ จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเทคโนโลยีมากมายในยุคดิจิทัล จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยและเท่าทัน การเตรียมความพร้อมลูก เช่น การติดอยู่ในรถคนเดียว การข้ามถนน การใช้ลิฟต์ การนั่งคาร์ซีท จะช่วยให้ลูกใช้สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นได้อย่างปลอดภัยและสามารถเอาตัวรอดได้หากเกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน นิทานภาพคำกลอนชุดนี้เหมาะสำหรับ เด็กวัย 0-6  ปี เนื้อเรื่องบูรณาการกับสิ่งใกล้ตัวเด็ก จำลองเหตุการณ์ผ่านป๋องแป๋ง ที่เป็นเด็กวัยเดียวกัน ทำให้ลูกเรียนรู้การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างมั่นใจ หนังสือชุดนี้ช่วยแก้ปัญหา  ลูกขี้ตกใจ ขี้กลัว  ขาดสติ ขนาดเล่ม : 8 x 8 นิ้ว   จำนวน : 24 หน้า (ไม่รวมปก) หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร     ● รู้จักเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ● มีสติ มีทักษะเอาตัวตัวรอดให้ปลอดภัย ● มีวินัย ไม่ประมาท นิทานป๋องแป๋ง  ชุดเตรียมพร้อม มี 4 เล่ม คือ ป๋องแป๋งข้ามถนน                2. ป๋องแป๋งถูกลืมในรถ 3. เก้าอี้ของป๋องแป๋ง               4. ป๋องแป๋งติดลิฟต์