หนังสือ เลี้ยงลูกเชิงบวกของหมอเสาวภา หนังสือคู่มือพ่อแม่
1/2
thumb
thumb
฿199

หนังสือ เลี้ยงลูกเชิงบวกของหมอเสาวภา หนังสือคู่มือพ่อแม่

Brand New
Share:
Happy Parenting
Happy Parenting
Official Shop
Last active 6 month ago

Product details

Brand
Happy Parenting
Product material
อื่นๆ

Defects


หนังสือ #เลี้ยงลูกเชิงบวกของหมอเสาวภา‼️
รวมโพสต์เด่นๆในเพจและเขียนเนื้อหาเพิ่มใหม่ 30 % เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพการเลี้ยงลูกเชิงบวกทั้งหมด, ทั้งปฏิสัมพันธ์เชิงบวก วินัยเชิงบวก ทักษะสมอง EF และภาษารักชนิดต่างๆ

ยกตัวอย่างหัวข้อข้างใน ...
::ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ควรมีองค์ประกอบของ ภาษารักและการกระตุ้นสมองลูกให้คิด
ภาษารัก แบ่งเป็น 2 รูปแบบ
🔹 ภาษารักแบบไม่ยั่งยืน
1. ภาษารักแบบบริการทำให้
2. ภาษารักแบบเอาอกเอาใจ
3. ภาษารักแบบตามใจ ไม่มีกฎเกณฑ์
ควรปรับเป็นภาษารักแบบยั่งยืนเมื่อลูกเริ่มโต,เดินได้ และลดภาษารักชนิดนี้ให้น้อยลง
🔹 ภาษารักแบบยั่งยืน พ่อแม่แสดงออกได้ตลอดชีวิตลูก
A ภาษารักแบบชื่นชม
• ชมผลลัพธ์สุดท้าย
• ชมกระบวนการ
• ชมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
B ภาษารักแบบแสดงอารมณ์ร่วม
C ภาษารักแบบแสดงความเข้าใจ

เมื่อเข้าใจเรื่องของการเลี้ยงลูกเชิงบวกจริงๆ เราจะเอาคำแนะนำไปใช้ง่ายขึ้น