฿199

หนังสือ เลี้ยงลูกเชิงบวกของหมอเสาวภา หนังสือคู่มือพ่อแม่

สินค้าใหม่
Share:
Happy Parenting
Happy Parenting
ร้านค้าอย่างเป็นทางการ
เข้ามาเมื่อมากกว่า 3 เดือน ที่ผ่านมา

รายละเอียดสินค้า

หมวดหมู่
ยี่ห้อ
วัสดุ
materials:อื่นๆ

ตำหนิ


  หนังสือ #เลี้ยงลูกเชิงบวกของหมอเสาวภา‼️
  รวมโพสต์เด่นๆในเพจและเขียนเนื้อหาเพิ่มใหม่ 30 % เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพการเลี้ยงลูกเชิงบวกทั้งหมด, ทั้งปฏิสัมพันธ์เชิงบวก วินัยเชิงบวก ทักษะสมอง EF และภาษารักชนิดต่างๆ

  ยกตัวอย่างหัวข้อข้างใน ...
  ::ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ควรมีองค์ประกอบของ ภาษารักและการกระตุ้นสมองลูกให้คิด
  ภาษารัก แบ่งเป็น 2 รูปแบบ
  🔹 ภาษารักแบบไม่ยั่งยืน
  1. ภาษารักแบบบริการทำให้
  2. ภาษารักแบบเอาอกเอาใจ
  3. ภาษารักแบบตามใจ ไม่มีกฎเกณฑ์
  ควรปรับเป็นภาษารักแบบยั่งยืนเมื่อลูกเริ่มโต,เดินได้ และลดภาษารักชนิดนี้ให้น้อยลง
  🔹 ภาษารักแบบยั่งยืน พ่อแม่แสดงออกได้ตลอดชีวิตลูก
  A ภาษารักแบบชื่นชม
  • ชมผลลัพธ์สุดท้าย
  • ชมกระบวนการ
  • ชมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  B ภาษารักแบบแสดงอารมณ์ร่วม
  C ภาษารักแบบแสดงความเข้าใจ

  เมื่อเข้าใจเรื่องของการเลี้ยงลูกเชิงบวกจริงๆ เราจะเอาคำแนะนำไปใช้ง่ายขึ้น