โตไป...ไกลโรค โดยผู้เขียน ดร. โจเอล เฟอร์แมน, ผู้แปล พ.ญ. สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ
1/1
thumb
฿200

โตไป...ไกลโรค โดยผู้เขียน ดร. โจเอล เฟอร์แมน, ผู้แปล พ.ญ. สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ

Good
Share:
babyshopth
babyshopth
Mom to mom - กรุงเทพมหานคร
Last active 47 month ago

Product details

Brand
หนังสือเสริมพัฒนาการ
Model
หนังสือเสริมพัฒนาการ
Year of purchase
2560

"โตไป...ไกลโรค" ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของ "ดร.โจแอล เฟอร์แมน" อายุรแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและรักษาด้วยโภชนาการและวิธีการทางธรรมชาติ การได้พบกับผู้ปกครองที่เข้ารับคำปรึกษาจากภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรังของลูกๆ และการรักษาเด็กๆ ที่เจ็บป่วยเรื้อรังซ้ำซ้อนจากไข้หวัด โรคคออักเสบ โรคหูชั้นกลางอักเสบ ฯลฯ จำนวนมาก ทำให้ดร.โจแอลตระหนักถึงสาเหตุแห่งความเจ็บป่วยของเด็กๆ ได้อย่างลึกซึ้ง นั่นก็คือ "อาหาร" นำไปสู่รวบรวมความรู้ด้านโภชนาการ ที่นอกจากจะช่วยให้เด็กๆ หายจากการเจ็บป่วยเรื้อรังแล้ว ยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ได้อีกด้วย ในหนังสือเล่มนี้มีโปรแกรมอาหารและสูตรอาหารแสนอร่อยกว่า 50 เมนู ที่ดีต่อสุขภาพและรสชาติอร่อยถูกใจ พร้อมทั้งความรู้ต่างๆ มากมายเกี่ยวกับโภชนาการบำบัด เพื่อสร้างรากฐานชีวิตของเด็กๆ ให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบทนำ พวกเราถูกหล่อหลอมด้วยวัยเด็กของเรา
บทที่ 1 ทำความเข้าใจเรื่องอาหารสุขภาพ
บทที่ 2 การป้องกันและการรักษาโรคในเด็กด้วยโภชนบำบัด
บทที่ 3 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ
บทที่ 4 อาหารสำหรับครอบครัวเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า
บทที่ 5 วิธีเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพที่ลูกชอบ
บทส่งท้าย

ราคาปกติ 295 ลดเหลือ 200 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

สนใจทัก LINEID: babyshopth (Tel: 095-335-6923) นะคะ