Mombie Star
Mombie Star
฿324

Activity Book ชุดก้าวแรก

สินค้าใหม่
Share:
PASS EDUCATION
PASS EDUCATION
ร้านค้าปลีก - กรุงเทพมหานคร
เข้ามาเมื่อมากกว่า 3 เดือน ที่ผ่านมา

รายละเอียดสินค้า

หมวดหมู่
เหมาะกับช่วงอายุ
8
สี
หลายสี

     หนังสือกิจกรรมเตรียมความพร้อม สร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยการลากเส้นแบบต่างๆ พิเศษเขียนซ้ำเล่นได้ด้วยปากกาลบได้ พร้อมกิจกรรมหลากหลายฝึกเชาวน์ปัญญาและภาษา เรียนรู้ ก-ฮ และ A-Z เรียนรู้จากง่ายไปยาก