PASS EDUCATION นิทานป๋องแป๋ง ชุดครอบครัว นิทานคำกลอน นิทานภาพ หนังสือเด็กเสริมพัฒนาการ พัฒนาทักษะ EF
1/5
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
Mombie Star
฿153

PASS EDUCATION นิทานป๋องแป๋ง ชุดครอบครัว นิทานคำกลอน นิทานภาพ หนังสือเด็กเสริมพัฒนาการ พัฒนาทักษะ EF

Brand New
Share:
PASS EDUCATION
PASS EDUCATION
Retail Seller
Last active 6 month ago

Product details

Brand
-
Recommended age
3 - 6 months

เรื่อง: สองขา ภาพ: มงคล หวานฉ่ำ ขนาด: 8x8 นิ้ว จำนวน: 24 หน้า (รวมปก) ป๋องแป๋งรักแม่ครับ หากเปรียบพ่อเป็นเสาหลักของบ้าน แม่ ก็คงเป็นคานที่รองรับน้ำหนักโครงสร้างต่าง ๆ ของบ้าน งานของแม่จึงเป็นงานหนักที่ต้องดูแลทุกข์สุขทุก ๆ ชีวิตในครอบครัว ภาระของแม่นับหนึ่งตั้งแต่ตั้งท้อง ต้องกินอะไร ปฏิบัติตัวอย่างไร ทั้งร่างกายและอารมณ์ ความผูกพันระหว่างแม่กับลูกจึงยาวนานตลอดชีวิตของกันและกัน รักของแม่ไม่มีวันจาง รักของลูกก็ผูกพันไม่ยิ่งหย่อน คือความงดงามของความรักที่บริสุทธิ์ และคำที่แม่ทุกคนรอคอยจากปากลูกก็คงเป็น... ผม (หนู) รักแม่ครับ ป๋องแป๋งรักแม่ครับ นิทานภาพคำกลอน พัฒนาทักษะสมอง EF ด้านจดจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) จากการเรียนรู้หน้าที่ของแม่ว่าเป็นอย่างไร ลูกสาวจะรู้จักบทบาทความเป็นแม่ที่ดีและทำสิ่งนั้นเมื่อเขาเติบใหญ่ ส่วนลูกชายจะเรียนรู้การเลือกแม่ที่ดีให้กับลูกของเขาได้ในอนาคต นิทานภาพคำกลอนเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างป๋องแป๋งกับพ่อ ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ หรือ  attachment ที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมเชิงบวกให้ลูกในอนาคต ช่วยให้ลูกเข้าใจและเห็นต้นแบบความเป็นสุภาพบุรุษ พร้อมแนวทางเลี้ยงลูกที่เหมาะสม พัฒนาอารมณ์และจิตใจ  ป๋องแป๋งรักพ่อจังเลย ในครอบครัว พ่อ นั้นเปรียบเสมือนเสาหลักของบ้าน พ่อจึงเป็นต้นแบบของความเป็นสุภาพบุรุษให้กับลูกชายได้เลียนแบบ และให้ลูกสาวได้รู้จักและเข้าใจความเป็นสุภาพบุรุษ วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้นเรียนรู้และซึมซับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ความรักความผูกพันจากพ่อสู่ลูกตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยนำพาให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพ ป๋องแป๋งรักพ่อจังเลย นิทานภาพคำกลอน พัฒนาทักษะสมอง EF ด้านจดจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) ถ้าลูกชายได้เรียนรู้ว่าหน้าที่ของพ่อคืออะไร เมื่อเติบใหญ่และมีโอกาสได้เป็นคุณพ่อ เขาก็จะทำหน้าที่เป็นพ่อที่ดี เช่นเดียวกับลูกสาว เมื่อเติบโตขึ้นไปเขาจะรู้ว่าพ่อของลูกที่ดีนั้นเป็นอย่างไร