Back
Cart
ตู้แช่นม
10 Oct 2021

ตู้แช่นมแนวตั้ง 5.1คิว

BRAND NEW
ช่วงราคา
฿ 5000 - 6800
ช่วงอายุ
1-2 years
ยี่ห้อ
Mitsubishi
Color
สีขาว
รายละเอียดเพิ่มเติม
หรือจะเป็นตู้แช่นมยี่ห้ออื่นๆได้ แต่ต้องเป็นแนวตั้ง