เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ต้องสอนลูกรู้จักล้างมือให้ถูกวิธี แม้หากไม่มีสถานการณ์ COVID-19 เรื่องสุขอนามัยก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กต้องเรียนรู้ไว้ การล้างมือที่ถูกวิธีคุณแม่สอนได้ เมื่อเริ่มต้นคุณแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสนุกด้วยการร้องเพลงไปล้างมือไป เด็กจะจดจำวิธีการล้างที่ถูกต้องและอยากล้างมือบ่อยๆ ค่ะ

 

 

และเวลาที่เหมาะสมในการล้างมืออยู่ที่อย่างน้อย 20-30 วินาที

ดังนั้นการร้องเพลงจะช่วยกำหนดเวลาให้เราได้ วันนี้มีเพลงง่ายๆ ให้คุณแม่ลูกร้องไปล้างไป