มัดรวม check list พัฒนาการลูก 0-12 เดือน

คุณแม่มือใหม่ประสบการณ์น้อยนอยกันบ่อยว่าลูกฉันมีพัฒนาการ OK หรือเปล่า กังวล ไม่แน่ใจ คิดไปต่างๆ นาๆ

ในทุกช่วงวัยจะมีรูปแบบของพัฒนาการที่ชัดเจนที่คุณแม่สังเกตได้ วันนี้ Mombiestreet รวบรวมไว้ให้แล้ว 0-12 เดือน