ของเล่นเด็ก: สำคัญมากกว่าที่คิด เสริมสร้างพัฒนาการไม่สิ้นสุด

ของเล่นเด็ก เป็นของที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ มักจะต้องหาซื้อเป็นชิ้นแรกๆ หลังจากทราบว่ามีเจ้าตัวน้อยกำลังจะออกมาลืมตาดูโลก แน่นอนว่า ของเล่นเด็ก มีมากมายหลายประเภท การรู้จัก และการเลือกซื้อ ของเล่นเด็ก จึงเป็นสิ่งเป็นที่ควรคำนึงเป็นอันดับต้นๆ

ของเล่นเด็ก คืออะไร ?

"ของเล่นเด็ก" หมายถึง วัตถุหรืออุปกรณ์ที่มักใช้เพื่อเล่นสำหรับเด็ก โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุที่มีลักษณะเป็นเกมหรือการเล่นที่ใช้เพื่อความบันเทิง และการพัฒนาทักษะของเด็ก เช่น ของเล่นสำหรับสร้างสรรค์ ของเล่นที่เน้นการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ เช่น การแกะสลัก การปั้นดินเผา หรือ การเล่นเกมที่มีองค์ประกอบของคณิตศาสตร์ เป็นต้น มีหลายประเภทและส่วนต่างๆ ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของเด็กด้วย ดังนี้คือ

ของเล่นเด็ก มีกี่ประเภท

ของเล่นเด็ก ถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภท วันนี้ MombieStreet จะมาแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ให้รู้จัก ของเล่นเด็ก ให้มากขึ้น ต่อไปการเลือกซื้อของเล่นก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

ของเล่นเด็กเล็ก

สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 1 ปี ได้แก่ ของเล่นที่ช่วยในการเรียนรู้เช่น ของเล่นกลมเนื้อเหลืองสำหรับการเรียนรู้สี ของเล่นที่ช่วยในการพัฒนาการเคลื่อนไหว เช่น ลูกบอลขนาดเล็ก หรือของเล่นที่ช่วยในการพัฒนาการได้ยิน เช่น หูฟังสำหรับเด็ก.

ของเล่นเด็กก่อนวัยเรียน

สำหรับเด็กที่อายุระหว่าง 1-6 ปี ได้แก่ ของเล่นที่ช่วยในการเรียนรู้เช่น บล็อกสำหรับสร้างและปรับปรุงทักษะเล็กๆ ของเด็ก รถไฟสำหรับการเรียนรู้สัมผัสและการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร หรือของเล่นที่ช่วยในการพัฒนาการเคลื่อนไหว เช่น จักรยานเด็ก หรือของเล่นที่ช่วยในการพัฒนาการคิด

ของเล่นเด็กวัยประถมศึกษา

สำหรับเด็กที่อายุระหว่าง 6-12 ปี ได้แก่ ของเล่นที่ช่วยในการเรียนรู้เช่น แผงวงจรสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ หรือการเรียนรู้ภาษา ของเล่นที่ช่วยในการพัฒนาทักษะเช่น อุปกรณ์สำหรับการสร้างและออกแบบ หรือ ของเล่นที่ช่วยในการพัฒนาการคิด

ของเล่นเด็กวัยรุ่น

สำหรับเด็กที่อายุระหว่าง 12-18 ปี ได้แก่ ของเล่นที่ช่วยในการพัฒนาทักษะเช่น กีฬาที่สร้างความเข้มแข็งร่างกายและเปิดโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือโน๊ตบุ๊ค และเกมส์ที่เน้นการเรียนรู้ เช่น โปรแกรมสำหรับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม

โดยสรุปแล้ว ของเล่นเด็กมีหลายประเภทและส่วนต่างๆ ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของเด็ก การเลือกของเล่นที่เหมาะสมสามารถช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะและความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพได้ในแต่ละช่วงวัยของพวกเขา.

ทำไมต้อง Mombie Street

© 2023 Mombiestreet All Rights Reserved