Pre - Consultation & Troubleshooting – รับคำปรึกษาเบื้องต้น สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการนอนของลูก
1/3
thumb
thumb
thumb
฿2,600 / 45 min

Pre - Consultation & Troubleshooting – รับคำปรึกษาเบื้องต้น สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการนอนของลูก

Counseling
Select an Appointment
Quickiest Appointment
01 Jun 2023
13:00 - 13:44
01 Jun 2023
14:00 - 14:44
02 Jun 2023
13:00 - 13:44
Share:
Patima Khlongsirithaworn
Patima Khlongsirithaworn
Mom to mom
Last active 26 พฤษภาคม
Select an Appointment
Quickiest Appointment
01 Jun 2023
13:00 - 13:44
01 Jun 2023
14:00 - 14:44
02 Jun 2023
13:00 - 13:44

Service Details

Category
CATEGORIES.OCCUPATIONAL_THERAPY

Pre - Consultation & Troubleshooting – รับคำปรึกษาเบื้องต้น สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการนอนของลูกโดยคร่าว เน้นพื้นฐานการนอน ไม่เน้นฝึกนอน
บริการนี้เหมาะสมรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการรับคำปรึกษาปัญหาการนอนในเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 5 ปี เพื่อเข้าใจปัญหาแล้วแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น สำหรับนำไปปรับใช้และสร้างพื้นฐานการนอนที่ดีและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการนอนอย่างปลอดภัยให้กับลูกด้วยตนเอง ไม่ใช่การฝึกนอน แต่หากต้องการรับแผนการแก้ไข้ปัญหาการนอนและแผนการฝึกนอนที่ออกแบบเพื่อลูกของคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะ