฿990

Play Gym

ใช้ดีส่งต่อ สภาพดี
Share:
Tarnsiri Choakumnuaysub
Tarnsiri Choakumnuaysub
พ่อแม่ส่งต่อ - นนทบุรี
เข้ามาเมื่อมากกว่า 3 เดือน ที่ผ่านมา

รายละเอียดสินค้า

ยี่ห้อ
เหมาะกับช่วงอายุ
2
สี
สีฟ้า
ปีที่ซื้อ
2017

เพลยิม สิงโต Lion Gym 5in1
เสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กๆ เป็นทั้งโมบายไว้แขวนของเล่น ให้คว้าจับเล่น เพลยิมฝึกกล้ามเนื้อมือและขาให้แข็งแรง ใช้ได้ตั้งแต่เกิดจนถึง 18 เดือน
รายละเอียด :
แป้นกด 123 สามารถกดได้ง่าย อีกทั้งมีไฟและเสียงดนตรีประกอบ
มีปุ่มเลียนเสียงสัตว์ต่างๆ เสริมพัฒนาการด้านการฟัง รู้จักเสียงสัตว์
บันทึกเสียง และฉายภาพเป็น Projector ฉายภาพที่บันทึกได้
ส่งเสริมการพัฒนาทางกายภาพ ด้าน การประสานงาน ความแข็งแรงและความสมดุล สีสันที่สดใส โมบายกุ๊งกิ๊งถอดเปลี่ยนได้ และยังช่วยกระตุ้นการมองเห็นและใช้สายตาของเด็ก