บริการให้การปรึกษาและจิตบำบัด ส่งเสริมสุขภาพใจ
1/1
thumb
฿500 / 60 min

บริการให้การปรึกษาและจิตบำบัด ส่งเสริมสุขภาพใจ

Counseling
Select an Appointment
Quickiest Appointment
Share:
nopporn.von
nopporn.von
Mom to mom
Last active 10 hour ago
Select an Appointment
Quickiest Appointment

Service Details

Category
CATEGORIES.PSYCHOLOGY

บริการให้การปรึกษาและจิตบำบัด ส่งเสริมสุขภาพใจ สำหรับผู้ที่มีความเครียดวิตกกังวล และซึมเศร้า

โดย รศ.ดร.นพพร ว่องสิริมาศ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์ประจำภาควิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถนัดเรื่องของสุขภาพจิตในวัยรุ่น