บริการให้การปรึกษา ส่งเสริมสุขภาพใจ
1/1
thumb
฿1,000 / 60 min

บริการให้การปรึกษา ส่งเสริมสุขภาพใจ

Counseling
Select an Appointment
Quickiest Appointment
Share:
NS_nirunya
NS_nirunya
Mom to mom
Last active 1 month ago
Select an Appointment
Quickiest Appointment

Service Details

Category
CATEGORIES.MENTAL_HEALTH

บริการให้การปรึกษา ส่งเสริมสุขภาพใจ สำหรับผู้ที่มีความเครียด วิตกกังวล และซึมเศร้า 


โดย  อาจารย์ นิรันญา นฤพันธ์ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เสริมสร้างวินัยเชิงบวกในเด็ก และทักษะการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว

ประวัติอาจารย์

  • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
    มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต
    มหาวิทยาลัยมหิดล

 ความเชี่ยวชาญ

  • ทักษะการสื่อสารเชิงบวก และวินัยเชิงบวกในเด็กและครอบครัว

  • คนไข้SLE แพ้ภูมิตัวเอง

  • สมาธิบำบัด

  • คุณแม่ยุคใหม่ ปรับตัวอย่างไร