บริการให้การปรึกษาและจิตบำบัด ส่งเสริมสุขภาพใจ
1/1
thumb
฿1,000 / 60 min

บริการให้การปรึกษาและจิตบำบัด ส่งเสริมสุขภาพใจ

Counseling
Select an Appointment
Quickiest Appointment
Share:
NS_paungpet.kas
NS_paungpet.kas
Mom to mom
Last active 22 มีนาคม
Select an Appointment
Quickiest Appointment

Service Details

Category
CATEGORIES.PSYCHOLOGY

เราให้บริการการปรึกษาและจิตบำบัด ส่งเสริมสุขภาพใจแก่ผู้ที่มีความไม่สบายใจ เครียด วิตกกังวล และซึมเศร้า ร่วมกันค้นหาสมดุลย์ที่มีความสุขยิ่งขึ้น

โดย รศ.ดร.พวงเพชร เกษรสมุทร

หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ

  • การให้การปรึกษาบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย

  • Stress management (การจัดการความเครียด)

  • Cognitive behavior therapy

  • Mental health promotion intervention

  • Individual and group counseling

  • ส่งเสริมสุขภาพใจ แก่ผู้ที่มีความเครียด วิตกกังวล และซึมเศร้า

ประสบการณ์

- ให้บริการการปรึกษาแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มแก่นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

- นักจิตวิทยาการปรึกษา ให้การดูแลและบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้า และมีความคิดฆ่าตัวตาย

- นักจิตวิทยาอาสา ให้การดูแลและผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีภาวะซึมเศร้าและมีความคิดฆ่าตัวตาย

ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิทยากรจัดอบรม