บริการให้การปรึกษา ส่งเสริมสุขภาพใจ
1/1
thumb
฿500 / 60 min

บริการให้การปรึกษา ส่งเสริมสุขภาพใจ

Counseling
Select an Appointment
Quickiest Appointment
Share:
nirunya.nar
nirunya.nar
Mom to mom
Last active 15 มกราคม
Select an Appointment
Quickiest Appointment

Service Details

Category
CATEGORIES.PSYCHOLOGY

บริการให้การปรึกษา ส่งเสริมสุขภาพใจ สำหรับผู้ที่มีความเครียด วิตกกังวล และซึมเศร้า 


โดย  อาจารย์ นิรันญา นฤพันธ์ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เสริมสร้างวินัยเชิงบวกในเด็ก และทักษะการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว

ประวัติอาจารย์

  • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
    มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต
    มหาวิทยาลัยมหิดล

 ความเชี่ยวชาญ

  • ทักษะการสื่อสารเชิงบวก และวินัยเชิงบวกในเด็กและครอบครัว

  • คนไข้SLE แพ้ภูมิตัวเอง

  • สมาธิบำบัด

  • คุณแม่ยุคใหม่ ปรับตัวอย่างไร