฿100

Nanny ถุงเก็บนม ถุงเก็บน้ำนม ขนาด 5 ออนซ์ 1 กล่อง (30 ถุง) มี BPA Free2 กล่อง

ใช้ดีส่งต่อ ไม่แกะกล่อง
Share:
gung
gung
พ่อแม่ส่งต่อ
เข้ามาเมื่อมากกว่า 3 เดือน ที่ผ่านมา

รายละเอียดสินค้า

ปีที่ซื้อ
2564
วันหมดอายุ
02 กุมภาพันธ์ 2023 00:00

ตำหนิ


  ถุงเก็บน้ำนมแม่ แนนนี่ ขนาด 5 ออนซ์
  ใช้สำหรับบรรจุเก็บน้ำนมแม่
  ซิปล็อค 2 ชั้น ปิดสนิท ไม่รั่วซึม
  พิมพ์ลายด้วยสีน้ำ(Soy Ink) ปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง
  BPA Free ปลอดภัยไม่เป็นอันตราย
  ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบแกมม่า(Gamma Ray)
  ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก TUV Rheinland Germany

  ซื้อมาไม่ได้ใช้ส่งต่อราคาถูกจ้า