฿690/ 30 min

บริการให้การปรึกษา ปัญหาสุขภาพ การเลี้ยงดู จิตวิทยาพ่อแม่ และพัฒนาการของลูก

ให้คำปรึกษา
เลือกวันเวลานัดหมาย
นัดหมายเร็วที่สุด
Share:
เรื่องเด็กๆ by หมอแอม
เรื่องเด็กๆ by หมอแอม
พ่อแม่ส่งต่อ
เข้ามาเมื่อมากกว่า 3 เดือน ที่ผ่านมา
เลือกวันเวลานัดหมาย
นัดหมายเร็วที่สุด

รายละเอียดบริการ

หมวดหมู่

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ การเลี้ยงดู จิตวิทยาพ่อแม่ และพัฒนาการของลูก โดยกุมารแพทย์