฿850

ถุงเก็บน้ำนม NANNY ขนาด 8 ออนซ์ 360 ถุง (แพ็ค 60 x 6 กล่อง)

ใช้ดีส่งต่อ ใหม่มาก
Share:
มารดาปี7
มารดาปี7
พ่อแม่ส่งต่อ
เข้ามาเมื่อมากกว่า 3 เดือน ที่ผ่านมา

รายละเอียดสินค้า

ยี่ห้อ
NaN

ตำหนิ


  *หิ้วจากงาน baby best buy แล้วใช้ไม่หมดค่ะ

  ● ถุงปิดสนิท สะอาด ปลอดเชื้อจนกว่าจะเปิดใช้
  ● ถุงพิมพ์ด้วยสีน้ำ จึงปลอดภัย ไม่มีสารอันตรายตกค้าง
  ● ถุงวางตั้งได้ สะดวกในการเทน้ำนม และการจัดเก็บ
  ● ผ่านการรับรองมาตรฐาน จากสถาบัน TUV Rheinland Germany
  • Gamma Ray Pre-Sterilized
  • สามารถบรรจุน้ำนมแม่ได้ยังคงคุณค่า
  • ซิป 2 ชั้น
  • มีพื้นที่เขียนวันเดือนปีด้านบนของถุงเก็บน้ำนม
  • ถุงพิมพ์จากซีน้ำจึงปลอดภัยไม่มีสาร อันตราย ตกค้าง