บริการให้การคำปรึกษาและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
1/1
thumb
฿300 / 60 min

บริการให้การคำปรึกษาและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Counseling
Select an Appointment
Quickiest Appointment
Share:
rungtip.kas
rungtip.kas
Mom to mom
Last active 26 พฤษภาคม
Select an Appointment
Quickiest Appointment

Service Details

Category
CATEGORIES.BREAST_FEEDING

บริการ ให้การปรึกษา และส่งเสริมการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดย ผศ.รุ่งทิพย์ กาศักดิ์ ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล