บริการให้การปรึกษา การดูแลทารกและเด็ก เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
1/1
thumb
฿300 / 60 min

บริการให้การปรึกษา การดูแลทารกและเด็ก เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Counseling
Select an Appointment
Quickiest Appointment
Share:
Somsiri Rungamornrat
Somsiri Rungamornrat
Mom to mom
Last active 22 พฤษภาคม
Select an Appointment
Quickiest Appointment

Service Details

Category
CATEGORIES.BREAST_FEEDING

บริการ ให้การปรึกษา และส่งเสริมการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

การดูแลทารกเกิดก่อนกำหนด การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

ปร.ด.การพยาบาล ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์พยาบาลที่ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนด เด็กน้ำหนักน้อยๆ ตอนแรกเกิดค่ะ และอีกเรื่องคือ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี

โดย รศ.ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล