บริการให้การคำปรึกษาและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
1/1
thumb
฿300 / 30 min

บริการให้การคำปรึกษาและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Counseling
Select an Appointment
Quickiest Appointment
01 Jun 2023
21:00 - 21:30
01 Jun 2023
22:00 - 22:30
02 Jun 2023
00:00 - 00:30
Share:
nittaya.sin
nittaya.sin
Mom to mom
Last active 24 พฤษภาคม
Select an Appointment
Quickiest Appointment
01 Jun 2023
21:00 - 21:30
01 Jun 2023
22:00 - 22:30
02 Jun 2023
00:00 - 00:30

Service Details

Category
CATEGORIES.BREAST_FEEDING

บริการ ให้การปรึกษา และส่งเสริมการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดย รศ. ดร. นิตยา สินสุกใสรองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล