บริการให้การคำปรึกษาและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
1/1
thumb
฿300 / 60 min

บริการให้การคำปรึกษาและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Counseling
Select an Appointment
Quickiest Appointment
Share:
pornnapa tangsuksan
pornnapa tangsuksan
Mom to mom
Last active 31 มกราคม
Select an Appointment
Quickiest Appointment

Service Details

Category
CATEGORIES.NURSE

บริการให้การปรึกษา เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

-เตรียมความพร้อมก่อนคลอด
-แม่ทำงานกับการให้นมแม่
-นมแม่กับใจของแม่
-ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานมแม่


โดย ผศ.ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์
ประธานศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขภาพเด็กปฐมวัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล