บริการให้การปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการดูแลทารกและเด็ก
1/1
thumb
฿300 / 60 min

บริการให้การปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการดูแลทารกและเด็ก

Counseling
Select an Appointment
Quickiest Appointment
Share:
NS_Sudaporn
NS_Sudaporn
Mom to mom
Last active 3 กุมภาพันธ์
Select an Appointment
Quickiest Appointment

Service Details

Category
CATEGORIES.NURSE

บริการให้การปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการดูแลทารกและเด็ก

โดย รศ.ดร.สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล